Waar staan we voor

LawsLinked - legal and tax services - is een maatschap, bestaande uit (inter)nationale juristen, advocaten en fiscalisten.
Met alles-onder-één-dak, een praktijkgerichte en een geïntegreerde werkwijze, kenmerkt LawsLinked zich door een passende en daadkrachtige dienstenverlening bij (inter)nationale juridische, procedurele en fiscale vraagstukken.

Wat is onze expertise

LawsLinked adviseert, procedeert en werkt uitsluitend op basis van het Nederlandse recht. Door de diversiteit in nationaliteiten van de LawsLinked-partners, kan de dienstverlening plaatsvinden in de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse taal. De LawsLinked-partners zijn allen werkzaam geweest in het notariaat, de (inter)nationale advocatuur, belastingadviespraktijk en het internationale bedrijfsleven en koesteren een uitgebreid persoonlijk netwerk over de gehele wereld. Daarmee is LawsLinked in staat ondernemingen en particulieren bij te staan in (inter)nationale juridische en fiscale aangelegenheden en procedures.

Rechtsgebieden

LawsLinked is een internationaal juridisch/ fiscaal kantoor gespecialiseerd in o.a. het ondernemingsrecht, vastgoedrecht, handelsrecht, erfrecht, (inter)nationaal belastingrecht en litigation. Door de verscheidenheid aan adviseurs binnen LawsLinked alsmede de samenwerking met andere advocaten, fiscalisten en notarissen is LawsLinked in staat om u op alle hieronder genoemde rechtsgebieden te adviseren.

De advocaten binnen LawsLinked hebben de op deze website genoemde rechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebieden register van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarom zijn wij verplicht elk kalenderjaar 10 opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied te behalen.

Ondernemingsrecht / Vennootschapsrecht

Ondernemers krijgen te maken met zeer uiteenlopende vraagstukken, problemen en geschillen, die veelal een juridische of fiscale achtergrond kennen. LawsLinked behartigt graag al uw belangen ten aanzien van de diverse vennootschaps- en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Daarbij verliezen wij vanuit juridisch en fiscaal perspectief uw commerciële belangen op korte en lange termijn niet uit het oog.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Advisering over rechtsvormen
 • Oprichting van rechtspersonen of personenvennootschappen
 • Uitgifte en inkoop van aandelen
 • Certificering van aandelen
 • Opstellen van aandeelhouders- en participatieovereenkomsten
 • Advies over en opstellen van statuten
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Management buy-outs
 • Ontslag bestuurder
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Het opstellen van besluitvorming
 • Corporate governance
 • Financiering / geldlening / informeel kapitaal / achtergestelde lening overeenkomsten
 • Winstuitkeringen
 • Geschillen tussen afnemers en leveranciers
 • Joint-venture structuren en overeenkomsten
 • Algemene voorwaarden

M&A

Op basis van onze jarenlange ervaring alsmede multidisciplinaire samenwerking, staat LawsLinked u ondersteunend en begeleidend terzijde als het gaat om het aankopen dan wel overdragen van ondernemingen.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Aan- en verkoop van ondernemingen
 • Due Diligence (bedrijfsonderzoek), civiel, fiscaal
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Intentieovereenkomsten/ LOI
 • Koopovereenkomst (aandelen en activa/passiva), opstellen en beoordelen / SPA
 • Begeleiden van overnameonderhandelingen
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Disclosure letter
 • Zekerheden (bankgarantie, escrow, parent guarantee)

Handelsrecht

LawsLinked staat ondernemers alsmede particulieren terzijde bij het aangaan en uitonderhandelen van overeenkomsten in de ruimste zin des woords. Wij adviseren u desgewenst vanuit een multidisciplinaire invalshoek bij de onderhandelingen en uitwerking van uw overeenkomsten, teneinde ervoor te zorgen dat uw onderneming in alle opzichten maximaal profiteert van de overeenkomst.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Agentuurovereenkomsten
 • Distributieovereenkomsten
 • Franchiseovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Handelscontracten
 • Overeenkomsten met leveranciers, opdrachtgevers
 • Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden
 • Overnameovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • En alle overige commerciële contracten
 • Nakoming van overeenkomsten
 • Uitleg van overeenkomsten
 • Verbreken van overeenkomsten
 • Nationale en internationale incasso
 • Aansprakelijkheidscheck
 • Internationaal Privaatrecht

Erfrecht

Het erfrecht wordt gezien als onderdeel van het personen- en familierecht, waar iedereen op enig moment mee te maken krijgt. Vanuit de multidisciplinaire samenwerking van LawsLinked, heeft het erfrecht raakvlakken met alle overige rechtsgebieden die wij aanbieden.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Erfgenaam (zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen)
 • Executeur (ontslag, aansprakelijkheidsstelling)
 • Internationale aspecten
 • Legitieme portie/wettelijke verdeling/kindsdeel
 • Legaten
 • Omvang nalatenschap
 • Onterfd (legitieme portie of passend verzorgingsniveau)
 • Testament (vernietiging of vernietigbaarheid of de uitleg ervan)
 • Vereffening nalatenschap
 • Vruchtgebruik
 • Wettelijk Erfdeel
 • Bedrijfsopvolging
 • Internationaal erfrecht

Vastgoed / huurrecht

LawsLinked adviseert over alle aspecten die te maken hebben met onroerende zaken, zoals de aan- en verkoop van vastgoed. Daarnaast heeft LawsLinked een uitstekende kennis van het huurrecht en adviseren wij u bij het aangaan van huurovereenkomsten en geschillen met (ver)-huurder.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Opstellen van een huurovereenkomst
 • Opzegging/ontbinding van een huurovereenkomst
 • Indeplaatsstelling, onderverhuur, mede huur
 • Huurgeschillen
 • Koop en verkoop onroerend goed
 • Due diligence onderzoeken tbv aankoop vastgoed
 • Koop en verkoop van appartementsrechten
 • Geschillen binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE)

Procesrecht

Wij zijn betrokken bij onze cliënten en zetten ons proactief in teneinde een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Daarbij zullen wij allereerst trachten voor uw juridisch probleem een minnelijke oplossing te vinden. Wanneer procederen echter noodzakelijk / onvermijdelijk is, zetten wij onze kennis in om het beste resultaat voor u te bereiken. Uw tevredenheid is ons doel.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Gerechtelijke procedures in eerste aanleg en hoger beroep
 • Kort geding
 • Conservatoir/executoriaal/ beslag
 • Incassoprocedures in binnen- en buitenland
 • Tenuitvoerlegging (buitenlandse) vonnissen

(Inter)nationaal belastingrecht

 • Aangifte van Vennootschapsbelasting en in dat kader het omzetten en onderhouden van belasting controlekaders en de Sarbanes-Oxley nalevingsregels, Implementeren en werken met Abacus en TIA (Thomson Reuters, ONESOURCE geavanceerd aangifte Vennootschapsbelasting programma) aangifte proces en ERP/SAP systemen
 • Administratie en Tax Accounting
 • Due Diligence rapporten opstellen
 • Convenanten met de Belastingdienst opstellen

Wat is onze werkwijze

We zijn een kantoor, zonder franje of poeha, maar met de kennis en inzichten die u van doorgewinterde juristen mag verwachten. De korte lijnen en open cultuur maken het mogelijk snel en efficiënt te schakelen. We behandelen vraagstukken en geschillen met oog voor de cliënt en zijn omgeving. Een goede, integere en betrokken dienstverlening met oog voor de verschillende facetten van juridische vraagstukken is altijd ons uitgangspunt.

Team

Esther Maarsen-Neumann - advocaat

Esther is van Duitse origine (opgegroeid in Hamburg) en heeft in Nederland (Universiteit Leiden) zowel Nederlands recht alsmede Internationaal/Europees recht met focus economie gestudeerd.

Zij heeft ruime ervaring in het bijstaan/adviseren van zowel particuliere cliënten alsook (internationale) ondernemingen en middelgrote/kleine bedrijven in hun dagelijkse juridische werkzaamheden, transacties, overnames en procedures. Daarbij ligt de nadruk van haar werkzaamheden op het gebied van het verbintenissen/contractenrecht, incasso, huurrecht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht (M&A), procesrecht alsmede het (internationale) erfrecht.

Een goede, integere en betrokken dienstverlening is voor Esther een vanzelfsprekend uitgangspunt. In haar advisering zal zij u derhalve in heldere taal alle facetten van het juridisch geschil uiteen zetten, zodat gezamenlijk de juiste tactiek kan worden vastgesteld. Zij is betrokken bij haar cliënten en zet zich proactief in teneinde een goede oplossing te bereiken. Daarom zal zij steeds de individuele interesses en de achtergrond van haar cliënten in het oog houden bij het afgeven van scherpe analyses en het vinden van (creatieve) oplossingen.

Vanwege haar achtergrond adviseert Esther zonder enige taalbarrière volstrekt tweetalig in het Duits en Nederlands. In alle voornoemde rechtsgebieden is zij tevens op de hoogte van de relevante verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse recht, zodat zij in haar advisering direct alle valkuilen voor cliënten inzichtelijk kan maken. Naast Nederlands en Duits spreekt zij uiteraard ook vloeiend Engels.

Lidmaatschappen

 • NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 • OvAA = Orde van Advocaten Amsterdamse
 • AIJA = Association Internationale de Jeunes Advocats
 • DNHK= Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel
 • DNRV= Deutsch Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung
 • DNJK = Deutsch Niederländische Juristenkonferenz

Talen

Nederlands, Duits, Engels

William Guy - fiscalist

William is (interim) Tax Counsel met ervaring op het gebied van Tax compliance en accounting opgedaan bij The Big Four, Multinationals, Overheid en Banken.

Hij combineert een adequate en praktische aanpak met een plezierige communicatie en samenwerking, teneinde voor cliënten compliance problemen op te lossen en beslissingen voor te bereiden.

De combinatie van persoonlijke aanpak en hoge kwaliteitsstandaarden met een breed scala aan gespecialiseerde kennis binnen LawsLinked, vormt de basis waarop wij onze werkzaamheden verrichten.

Door zijn betrokkenheid bij de cliënten, is William in staat om de invloeden van bijvoorbeeld veranderingen in de wet en regelgeving en/of zakelijke of persoonlijke omstandigheden van de cliënt helder in kaart te brengen om praktisch om te zetten. Neem gerust contact op met William. Hij is altijd bereid om met u te overleggen over kansen en risico's die zich (kunnen) voordoen.

Talen

Nederlands en Engels

Hans De Waal – Tax counsel

Hans heeft fiscale economie gestudeerd in Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Nederlandse belastingzaken. Na internationaal adviseren en Tax Compliance bij de The Big Four (PwC en Deloitte) heeft hij zijn kennis uitgebreid bij verscheidene multinationals als interne bedrijfsfiscalist.

Als (interim) Tax Manager weet hij feilloos de vinger op de zere plek te leggen, en/of de risico's te duiden. Een adequate afhandeling van de tax compliance (BTW, VpB en of IB) staat hoog in het vaandel en een goede relatie met de Belastingdienst is een must.

Hans vertaalt makkelijk de fiscale problematiek in begrijpelijke taal en vind het een uitdaging om financiële bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen.

Binnen LawsLinked werkt Hans samen met en onder toezicht van William Guy in dossiers.

Talen

Nederlands, Engels

De LawsLinked-partners hebben ieder hun specialismen en worden ondersteund door een flexibele schil van excellente externe dienstverleners.

Wat mag u van ons verwachten

LawsLinked is een kantoor met een minimale overhead. Wij houden de kosten goed in de hand en daarmee ook onze tarieven. Als we moeten procederen, maken we een reële inschatting van uw zaak, zonder overspannen verwachtingen te wekken. We bieden cliënten in bepaalde gevallen de mogelijkheid om vaste prijsafspraken te maken of diensten af te nemen op basis van een abonnement.

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer

Plan mijn OV-reis

Zekeringstraat 32C
1014 BS Amsterdam
Tel: +31 20 369 7040

info@lawslinked.nl

Aangesloten bij de Orde van Advocaten
KvK-nummer: 65364686